PRESS RELEASE

ใช้ยางไทย ใส่ช้างดาว รองเท้าจากสวนยาง

นันยางออกโรงปลุกกระแสคนไทยใช้สินค้าที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ ช่วยเกษตรกรชาวสวนยางฝ่าวิกฤติผ่านโครงการ “ใช้ยางไทย ใส่ช้างดาว รองเท้าจากสวนยาง”

- เผยใช้ยางพารากว่า 2,000 ตันต่อปี เตรียมแผนรุกตลาด ตปท.และเปิดตัวสินค้าใหม่เพิ่มปริมาณการใช้ยาง -
 
นันยาง ผู้นำธุรกิจรองเท้าแตะยางพาราคุณภาพตรา “ช้างดาว” ชวนคนไทยหันใช้สินค้าที่ผลิตจากยางพาราไทย เพิ่มการใช้ยางลดวิกฤติปริมาณยางล้นสต็อกและราคาช่วงขาลง   หลังภาครัฐและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางมุ่งส่งเสริมให้เกิดการแปรรูป เพิ่มความต้องการยางพาราในประเทศ

(พฤศจิกายน 2557) นายจักรพล จันทวิมล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท นันยาง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  ผู้ผลิตรองเท้าแตะตราช้างดาว ในฐานะผู้ผลิตสินค้าจากยางพาราธรรมชาติไทย 100% เปิดเผยว่า นันยางในฐานะผู้นำธุรกิจรองเท้าที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางในปัจจุบัน ซึ่งในภาคเกษตรกรรมนั้น ยางพาราของไทยจัดเป็นสินค้าเกษตรที่ส่งออกเป็นอันดับ 1 สร้างรายได้ประมาณ 4% ของ GDP และการจ้างงานคิดเป็น 15% ของกำลังแรงงานรวม โดยปัญหาราคายางพาราตกต่ำในขณะนี้ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะภาคแรงงานขาดรายได้ รวมทั้งการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้เช่นกัน ดังนั้นนันยางในฐานะบริษัทสัญชาติไทย จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาร่วมรณรงค์ ให้เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบยางพารามากยิ่งขึ้น อาทิ ยางยานพาหนะ ถุงมือยาง ที่นอนยางพารา ยางรัดของ ท่อยาง ลูกโป่ง กาว แผ่นรองออกกำลัง และรองเท้า โดยจะมีส่วนช่วยให้เกิดการใช้ปริมาณยางพาราในตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดจำนวนสต็อกยางที่ล้นตลาดในปัจจุบัน
“ปัจจุบัน นันยาง ใช้ยางพาราธรรมชาติแท้ในกระบวนการการผลิตรองเท้าแตะฟองน้ำตราช้างดาวและรองเท้านักเรียนประมาณ 2,000-3,000 ตันต่อปี  จากสถานการณ์วิกฤติราคายางในปัจจุบันทำให้ นันยาง ได้สร้างสรรค์โครงการ “ใช้ยางไทย ใส่ช้างดาว รองเท้าจากสวนยาง” ขึ้น เพื่อช่วยรณรงค์ให้คนไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติทุกชนิด เพื่อกระตุ้นการบริโภคยางพาราในประเทศ    ร่วมผ่าวิกฤตภาวะยางพาราล้นตลาดตามนโยบายภาครัฐและข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง โดยตลอดโครงการจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางพารา กระบวนการแปรรูปยางพารา และการร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดจำหน่ายสินค้ารองเท้านันยางทั่วประเทศ” นายจักรพล จันทวิมล กล่าว
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในกระบวนการผลิตของนันยาง นายจักรพล กล่าวถึงแผนการพัฒนาธุรกิจในอนาคตว่า “ในปี 2558 เป็นปีแรกของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นันยางในฐานะเบอร์ 1 รองเท้าแตะฟองน้ำไทย ได้มีแผนการขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อบ้าน  โดยเฉพาะในพม่าที่ถือเป็นตลาดใหม่ในต่างประเทศที่มาแรงมากประเทศหนึ่ง ซึ่งหากเราขยายตลาดได้มากขึ้นแน่นอนว่าการใช้ยางพาราย่อมต้องเพิ่มขึ้นเช่นกัน กลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยเพิ่มความต้องการยางพาราในประเทศได้ นอกจากนี้ นันยาง ยังวางแผนที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่ผลิตจากยางพาราสู่ตลาด ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศอีกด้วย”